Van 1990 tot en met 1994 volgde ik de opleiding  Academie voor Beeldende Vormgeving in Tilburg. 
1995: Deelname Salon-exposities Academie voor Beeldende Vormgeving Tilburg.
1995: Solo-expositie in Theater De Leest in Waalwijk
1997: Deelname aan Zomersalon bij Galerie Per Adres in Amsterdam.
1997: Deelname aan Cult Explosion in Kumulus Theater in Maastricht.
1997: Deelname aan groepsexpositie Salon lll bij NBKS Breda
1998: Tentoonstelling in Schoenenmuseum Waalwijk, georganiseerd door de organisatie voor Cultureel Kunstzinnige Vorming De Terp. Thema was: “De Tafel”.
1999: Deelname aan de Zomertentoonstellingvan het Genootschap Kunstliefde in Utrecht
1999: Samen met Bart van der Weegen richtte ik Atelier C3 in Tilburg op. Atelier C3 is een mooie locatie waar door  kunstenaars lessen worden  gegeven in diverse teken- en schildertechnieken. Een aantal jaren lang heb ik me vooral gericht op het geven van les. Nu combineer ik les geven in combinatie met het maken van eigen werk.
Najaar 2000: Beeldententoonstelling Doodgewoon; vergankelijkheid in een werelds paradijs. De tentoonstelling was een initiatief van de Stichting Collectief Krot & Co. De tentoonstelling vond plaats in de tuin van landgoed De Mattenburgh in Hoogerheide. Samen met andere kunstenaars uit Nederland en België exposeerde ik hier driedimensionaal werk in ongebakken klei.
Voorjaar 2001: Reizende tentoonstelling Getekend door de Wind, op initiatief van het Gemeente Museum en het Brabants Instituut voor School en Kunst. De Nieuwe Brabantse Kunststichting (NBKS) adviseerde bij de keuze van de kunstenaars. Samen met andere kunstenaars heb ik hier werken getoond die geïnspireerd waren op de elementen aarde, vuur, water en lucht.
In 2003 maakte deze tentoonstelling deel uit van het tentoonstellingsprogramma van Pronkkamer Uden.
2004: Deelname aan tentoonstelling De Vijf beeldhouwers bij kunstcentrum Artots in ’s Hertogenbosch.
2004 - nu: Naast het lesgeven bij Atelier C3 wijd ik me nu aan mijn eigen werk. Op dit moment ben ik uitsluitend bezig met schilderijen (zie bij: mijn werk)                                                                   
2005/2006: docent keramiek bij kunstenaarscollectief vanMarenhuis in Tilburg